vrijdag 26 september 2008

NOaA-lezing 9 oktober 2008

De NOaA-lezingen gaan weer van start. Op donderdagochtend 9 oktober wordt gestart met het thema Archeologie op diepte. Aanmelden voor de lezing wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.

Archeologie op diepte

"De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd op diep gelegen locaties, bijvoorbeeld bij de aanleg van tunnels. Het thema van deze NOaA-lezingen is de combinatie van de technische aspecten van de bouw met de archeologische vraagstukken. De zaak wordt van twee kanten belicht: vanuit de kant van de bouwer en vanuit het oogpunt van de archeoloog. Sprekers zijn Dick Wilschut, senior adviseur geotechniek bij het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam en Peter Kranendonk, projectleider archeologie bij de Amsterdamse Noord-Zuidlijn...."

De data en (voorlopige) onderwerpen van de volgende lezingen staan op de website van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie: www.noaa.nl > Lezingen.

Bron: NOaA-lezing in Amersfoort

Geen opmerkingen: