vrijdag 23 mei 2008

Archeologisch onderzoek Eversberg (Nijverdal)

"... Uit dit proefsleuven-onderzoek, dat begin 2008 plaatsvond, bleek dat dit gebied archeologische vondsten uit de Steentijd bevat die zeer bijzonder zijn. Ze zijn goed geconserveerd omdat ze later zijn afgedekt met een laag stuifzand. De opgraving wordt door het RACM noodzakelijk geacht omdat dergelijke gave vindplaatsen zeldzaam zijn. In september beginnen de opgravingen...."

Bron: De Weekkrant
Datum: 21 mei 2008
Link: 'Archeologisch onderzoek Eversberg'
Wikipedia: Nijverdal
OpenStreetMap: Eversberg

Geen opmerkingen: