donderdag 22 mei 2008

Tweede donjon in Nijmegen ontdekt

"... De donjon, de reuzentoren op het Valkhof die gebouwd is in de twaalfde eeuw en in 1796 tegelijk met de burcht is afgebroken, had zeer waarschijnlijk een veel oudere voorganger. In hetzelfde park gelegen, maar net iets zuidelijker...."

"... De 'tweede donjon' is door archeologen ontdekt via radar- en zogeheten groundtracer-onderzoek op het Valkhof. Dit is een nieuwe techniek waarmee exacte beelden van ondergrondse objecten in kaart gebracht kunnen worden zonder grondboringen. Het maximale dieptebereik van de metingen (via onder meer elektromagnetische pulsen) bedraagt vijf tot zes meter onder het maaiveld...."

"... Het groundtracer-onderzoek van de Nijmeegse archeologen richtte zich op het gehele Valkhofpark. Op diverse plekken zijn de muurresten van de oude burcht teruggevonden, evenals restanten van twee waterputten. Uiteraard is ook de plek bekeken waar de donjon gestaan heeft. Het was lastig om alle gegevens te interpreteren. De burcht en de donjon zijn in 1796 grondig afgebroken. Het tufsteen bracht destijds veel geld op. Op de plek van de donjon ligt veel puin. Dat ligt tot een diepte van twee tot drie meter. Pas op 3 tot 4,5 meter beneden het maaiveld zijn funderingsresten aangetroffen...."

Bron: de Gelderlander
Datum: za 10 mei 2008
Link: 'Tweede donjon op Valkhof ontdekt'
Wikipedia: donjon, geschiedenis van Nijmegen # Middeleeuwen
OpenStreetMap: Valkhof

Geen opmerkingen: