donderdag 29 mei 2008

IJzertijd grafveld en cultusplaats in Lomm

"... Het grafveld bestaat uit een 50-tal graven en is daarmee een van de grootste grafvelden uit de late ijzertijd in Nederland. De graven zijn veelal zonder urnen. Ze bestaan uit kleine clusters van crematieresten en houtskool die vermoedelijk in een doek of lap zijn begraven. Ook bijbehorende structuren, zoals kringgreppels en grafheuvels, ontbreken nagenoeg. Vanwege deze kenmerken worden grafvelden uit de late ijzertijd tijdens archeologisch veldwerk niet snel opgemerkt...."

"... De cultusplaats is ouder dan het grafveld en bestaat uit vier greppels die samen een grote rechthoek van circa 33 x 37 meter vormen. Daarbinnen ligt een tweede, kleinere rechthoek van circa 7 x 8 meter. De archeologen denken dat de greppels een terrein afbakenden waarbinnen in de midden ijzertijd rituele handelingen zijn uitgevoerd...."

"... Prehistorische cultusplaatsen zijn in Nederland zeer schaars en nog maar nauwelijks archeologisch onderzocht. De oevers van de Maas lijken in dit verband van grote betekenis. Zo is ten noorden van Maastricht bij Itteren in het kader van het project Grensmaas een mogelijk tweede cultusplaats uit de ijzertijd ontdekt. Deze plek zal later dit jaar worden onderzocht...."

Bron: RACM
Datum 28 mei 2008
Link: 'Archeologen onderzoeken prehistorisch grafveld en cultusplaats in Lomm'
Bron afbeelding: Zandmaas2.nl, © Provincie Limburg
Wikipedia: ijzertijd, Lomm, Zandmaas, Itteren, Grensmaas
OpenStreetMap: Lomm

Gerelateerd:
- 'Lopend veldonderzoek'
- 'Archeologen onderzoeken een prehistorisch landschap in Lomm';
- 'Eerste resultaten archeologisch onderzoek Grensmaas';
- 'Start archeologisch graafwerk in de Grensmaas';
- 'Romeinse graven en mysterieuze stenen in Lomm';
- 'Archeologisch onderzoek bij RWS Maaswerken';
- 'Maas had religieuze functie voor Kelten';
- 'Maas had religieuze functie voor Kelten';
- Consortium Grensmaas, 'nieuwsbrief mei 2008';
- 'Bezoek archeologische site Hartelstein Itteren';
- Hartelstein, Itteren;
- Consortium Grensmaas, 'nieuwsbrief maart 2008'.

Geen opmerkingen: